top of page

Mijn aanbod

Gezinstherapie

Loop je vast met elkaar? Zit je in een patroon waar je samen maar niet uit kunt komen en zorgt dit voor wrijving, onbegrip, bezorgdheid en/of irritatie?

In de gezinsgesprekken staan we stil bij de interpersoonlijke relaties (relaties onderling) en de gevoelens die daarbij horen. Vaak zijn er disfunctionele patronen ontstaan die we zullen onderzoeken en bewerken. Op deze manier ontstaat er een nieuwe wisselwerking en kunnen oude patronen hun betekenis verliezen en nieuwe aan kracht winnen.

De aandacht zal liggen bij het bevorderen van de verbinding en een gezamenlijk narratief (verhaal) creëren.

Dit kan door onderling te praten en te luisteren, maar ook via spel, beeldende opdrachten- en psychodrama technieken.

Partner en relatietherapie

Een partner relatie kan zo onder druk komen te staan dat onderlinge verhoudingen en emotionele verbondenheid verloren kunnen gaan.

In de relatietherapie is hier aandacht voor. Samen kijken we naar emoties die spelen, gaan we aan de slag met negatieve interactie patronen die zijn ontstaan en bouwen we aan een veilige basis om dingen met elkaar te kunnen bespreken en delen.

Hierdoor komt er ruimte om jullie relatie opnieuw te definieren en te verdiepen.

Individuele therapie

We zijn vaak partner, moeder/vader, kind van, broer of zus, collega, vriend of vriendin. Allemaal verschillende relaties met verschillende verwachtingen en uitdagingen. Je kunt hierdoor het contact met jezelf kwijtraken.

Wie ben jezelf, wat wil jezelf, hoe beïnvloeden 

relaties uit het verleden je relaties in het nu? Kom je steeds dezelfde valkuilen en thema's tegen?

In individuele gesprekken gaan we hier mee aan de slag. 

Door gebruik van verschillende technieken kun je jezelf zowel op cognitief, gevoels- en gedragsniveau ontwikkelen.

Psychodrama therapie: individueel

Kom je moeilijk bij je gevoel of overspoelen gevoelens je juist vaak? Dan is psychodrama de manier om je gevoelswereld op een veilige manier te ontdekken en onderzoeken.

In psychodrama kun je herinneringen, gebeurtenissen, fantasieën en dromen uitbeelden en spelen in plaats van erover te praten.

Het doorleven en beleven van al dan niet verdrongen en weggestopte zaken kunnen, zonder daar commentaar op te geven, worden onderzocht.

Heb je een innerlijk conflict (in jezelf) of interpersoonlijke problemen (met de ander)? Juist door gedramatiseerde improvisaties kun je jouw eigen subjectieve waarheid exploreren en aanpassen.

Op deze manier krijg je zicht op hoe je je ervaringen in het verleden hebt geïnternaliseerd en beleefd. 

 

Psychodrama in een groep

Deze groep is voor mensen die ervaring hebben met therapie en bewustzijn. Thema's uit het dagelijks leven en persoonlijke issues komen hier aan de orde.

In een groep kun je je verbonden voelen met de anderen, oefenen met ander gedrag, ervaren hoe dat voelt en eraan wennen. Juist doordat ieder groepslid anders is kunnen jullie elkaar open en vanuit je eigen zienswijze een vernieuwende kijk op een gebeurtenis geven.

Dit is een open groep. Dit betekent dat een ieder welkom is, dat de groep blijft doorlopen en mensen kunnen instromen en uitstromen.

Je kunt meedoen omdat je behoefte hebt aan verdieping, omdat je vastloopt of om een hele andere reden. Neem contact op als je geïnteresseerd bent en dan kan ik je er meer over vertellen.

Ik zal deze groep samen met een andere ervaren psychodrama therapeut geven.

We starten de groep als we minimaal 6 deelnemers hebben.

bottom of page